Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg - SMAL

Directioun: Romain KRAUS - President: Marc THILL

Up SMAL-Eis Équipe Concerts SMAL JA 2023 Prouwen / Répétit. Newsletter Chronik SMAL Instrument Favorite Links Sitemap


Up

An der AGO vun 2014 gouf decidéiert, datt d'Verbindungsblad "d'Quëtschbloder" nees soll erauskommen als Informtioun un eis Éiremembren an eis Supporter. Sidd Dir interesséiert, fir all nei Ausgab via elektronesche Courrier an Är Mailbox ze kréien? Dann deelt äis w.-e.-g. Är Mail-Adress op Accordeon_SMAL(a)gmx.net mat.

Une des décisions prises lors de l'AGO de 2014 est celle de la reprise d'édition du magazine "d'Quëtschbloder" à l'intention de nos membres d'honneur et de nos supporters. Seriez-vous intéressé(e) d'obtenir par voie électronique chaque nouvelle édition dès sa parution? Il suffit de nous communiquer votre adresse mél à Accordeon_SMAL(a)gmx.net.

Ein Beschluss der Jahreshauptversammlung 2014 betrifft die Neuauflage der "d'Quëtschbloder" als Verbindungsblatt für unsere Ehrenmitglieder und Fans. Sind Sie interessiert daran, die jeweils neueste Ausgabe via Mail zu erhalten? In diesem Fall genügt es, Ihre Mail-Adresse auf Accordeon_SMAL(a)gmx.net mitzuteilen.


Home ] SMAL-Eis Équipe ] Concerts SMAL ] JA 2023 ] Prouwen / Répétit. ] [ Newsletter ] Chronik SMAL ] Instrument ] Favorite Links ] Sitemap ] [ E-mail Kontakt ]

Last update 16/10/2021 16:23 /         © dL + rK  - Luxembourg