Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg - SMAL

Directioun: Romain KRAUS - President: Raymond MAHNEN

Up Concerts SMAL Prouwen / Répétit. Newsletter Chronik SMAL Instrument Favorite Links Sitemap


Up

Op der Foto (vum 08.03.2017) feelten: Irčne GOERGEN-NAU an Helmut ESSLINGER.


Madame

Jenni

BOETTEL

Wolsfeld

1. Stėmm
Madame Beate CZECH Luxembourg 2. Stėmm

Monsieur

Tom

CONRAD

Esslingen

1. Stėmm

Madame

Maggy

DIEDRICH

Bereldange

1. Stėmm
 Monsieur Helmut  ESSLINGER   Merzkirchen 1. Stėmm

Madame

Irčne

GOERGEN-NAU

Burden

2. Stėmm

Monsieur

Brice

JUNIUS

Luxembourg-Bonnevoie

2. Stėmm

Monsieur

Victor

KOLB

Dudelange

Bass

Monsieur

Romain

KRAUS

Pétange

3./4. Stėmm

Madame

Danielle

LUDWIG

Luxembourg-Bonnevoie

2. Stėmm

Madame

Sonia

MOREIRA PINTO

Mamer

1. Stėmm
Monsieur Mher MKRTCHYAN Longlaville 1. Stėmm

Madame

Rosa

PINTO

Mamer

2. Stėmm

Monsieur

Guy

SCHMIT

Mullendorf

Percussioun

Monsieur

Claude

SEILER

Gonderange

3./4. Stėmm

Madame

Monique

SIMON

Bech/Echternach

1. Stėmm

Monsieur

Hendrik

VAN DEN BULCKE

  Roeser 1. Stėmm

Madame

Eliane

WEIS

  Echternach 1. Stėmm

Videos Mher Mkrtchyan:

 

Home ] Up ] Concerts SMAL ] Prouwen / Répétit. ] Newsletter ] Chronik SMAL ] Instrument ] Favorite Links ] Sitemap ] [ E-mail Kontakt ]

Last update 04/12/2017 21:37 /         © dL + rK  - Luxembourg